Gemeente bedankt Cliëntenraad sociale zaken en Wmo-adviesraad

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft gisteren de Cliëntenraad sociale zaken en de Wmo-adviesraad bedankt voor hun jarenlange inzet. De raden hebben de gemeente jarenlang geadviseerd over de uitvoering van de Participatiewet, Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet sociale werkvoorziening. Het was de laatste keer dat de adviesraden bijeenkwamen. Op 1 februari 2018 start de nieuwe Adviesraad sociaal domein waarin zowel de Cliëntenraad als de Wmo-adviesraad zijn opgenomen. José van Rosmalen van de Wmo-adviesraad en Claire Romijn van de Cliëntenraad ontvingen voor hun inzet een Capels Compliment uit handen van wethouders Eric Faassen en Josien van Cappelle.

Wethouder Eric Faassen (coördinator sociaal domein) is blij met de samenvoeging van beide raden: “De adviezen van de Cliëntenraad sociale zaken en de Wmo-adviesraad zijn al jaren van grote waarde gebleken voor het Capelse sociaal domein. De afgelopen tijd hebben we hen veelvuldig gesproken met advies voor de gemeente tot gevolg. Omdat we steeds meer werken naar een samenhangende uitvoering van de voorzieningen in het sociaal domein is het een logische stap om beide adviesraden samen te voegen. Met de Adviesraad sociaal domein kunnen we Capellenaren blijven betrekken bij het gemeentelijk beleid.”

Capels compliment voor José van Rosmalen en mevrouw Romijn

José van Rosmalen en Claire Romijn ontvingen een Capels Compliment voor hun bijzondere inzet en betrokkenheid in de Wmo-adviesraad en de Cliëntenraad sociale zaken. Wethouder Josien van Cappelle (Wmo): “José van Rosmalen was ruim 8 jaar lid van de Wmo-adviesraad en was laatste 3 jaar tevens secretaris. Hij heeft zich al die jaren zeer betrokken, zorgvuldig, en kritisch ingezet om de belangen van Capellenaren te vertegenwoordigen.” Claire Romijn was sinds 2008 lid van de Cliëntenraad sociale zaken waar zij in eerste instantie het platform zelforganisaties vertegenwoordigde. Later zette zij zich in als vertegenwoordigster van de Stichting Arubaans en Antilliaanse Beraad en het Capels Multicultureel Centrum. Met name de jongeren die vanuit de Antillen naar Nederland kwamen en mensen met een taalachterstand, hadden in de Cliëntenraad haar bijzondere belangstelling.

Fotobijschrift: Wethouders Eric Faassen en Josien van Cappelle overhandigen de Capelse Complimenten aan José van Rosmalen en Claire Romijn.