Capelle werkt aan… knotwilgen

Vanaf december 2017 tot en met februari 2018 vinden er knotwerkzaamheden plaats op verschillende locaties in Capelle.

Knotwilgen zijn beeldbepalend: een rij knoestige knotwilgen langs een sloot of weg geeft een fraai beeld. In Capelle aan den IJssel staan ongeveer 1500 knotwilgen. Een plek waar veel knotwilgen staan is de ‘s-Gravenweg.

Onderhoud

Onderhoud is noodzakelijk voor het behoud van de knotwilgen. Als er geen onderhoud plaatsvindt, wordt de kroon te zwaar. Onder invloed van het gewicht en de wind kunnen de takken afscheuren en de stam splijten. Voor knotwilgen die langs wegen staan wordt een onderhoudscyclus van twee jaar nagestreefd. Dit om te voorkomen dat de bomen te breed worden en de verkeersveiligheid in gevaar komt. Voor de overige knotwilgen geldt een onderhoudscyclus van drie jaar.