Meldingen

Melding openbare ruimte

Afval op straat? Gat in de weg? Maak er hier direct melding van.

Link

Klacht over behandeling door ambtenaar

Dien online een klacht in als u door een ambtenaar niet netjes bent behandeld.

Link

Planschade

Schade door veranderingen in het ruimtelijk of bestemmingsplan?

link

Meld overlast van vuurwerk

Meld het wanneer u overlast ervaart van vuurwerk.

link

Woonoverlast

Heeft u ernstige last van uw buren en komt u er zelf niet uit?

Link

Milieu: klacht

Meld bodemverontreiniging, lawaai, stank, stof, en ander bedrijfsoverlast bij DCMR Milieudienst Rijnmond.

 link

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Schade door voorwerpen of voorzieningen in de openbare ruimte? 

link

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing dan kunt u bezwaar maken.

Link

Kapotte straatverlichting

Problemen met de openbare verlichting meldt u bij Heijmans Wegen.

link

Meld overlast van vuurwerk

Meld het wanneer u overlast ervaart van vuurwerk.

link