Meldingen

Melding openbare ruimte

Afval op straat? Gat in de weg? Maak er hier direct melding van.

Link

Woonoverlast

Heeft u ernstige last van uw buren en komt u er zelf niet uit?

Link

Geluid- en milieuklachten

Meld geluidsoverlast, bodemverontreiniging, stank, stof, en ander bedrijfsoverlast bij DCMR Milieudienst Rijnmond.

 link

Meld exoot

Ziet u een Japanse duizendknoop in een park of berm?

link

Afval-meldingen

Voor een containerstoring, afval naast de container, of wanneer uw container niet is geleegd of een grofvuilafspraak.

link

Bezwaar

Bent u het niet eens met een beslissing dan kunt u bezwaar maken.

Link

Schadevergoeding

Schade door een ruimtelijk plan of voorzieningen in de openbare ruimte.

link

Kapotte straatverlichting

Problemen met de openbare verlichting meldt u bij Nobralux.

link

Klacht over behandeling door ambtenaar

Dien online een klacht in als u door een ambtenaar niet netjes bent behandeld.

Link

Privacy

Vraag inzage in uw persoonsgegevens of meld een datalek.

link