Belastingen

Belasting betalen

Betaal via automatische incasso. Tref een betalingsregeling en voorkom extra kosten.

Link

Belastingbalie

Direct naar de Belastingbalie om uw belastingzaken te regelen.

link

Kwijtschelden

Heeft u recht op kwijtschelding?

Link

Geen acceptgirokaart bij aanslag 2018

Vanaf dit jaar stuurt de gemeente geen acceptgirokaarten meer mee. Kijk hoe je kunt betalen.

link

Bezwaar tegen belastingaanslag

Bent u het niet eens met de belastingaanslagen?

link

Hondenbelasting

Meld uw hond aan of geef een wijziging door.

Link

Soorten belastingen en bedragen

Waarvoor betaalt u belasting? En hoeveel betaalt u?

link

WOZ en taxatieverslag

Vraag een taxatieverslag aan om te zien hoe uw WOZ is bepaald.

Link

Folder Belastingen 2018

Bekijk de folder Gemeentelijke Belastingen 2018 (pdf, 1,99 Mb).

link